این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

بررسی فضای مجازی در لینوکس | Swap File

۲۶ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

زمان نصب سیستم عامل لینوکس، باید فضایی را برای نگهداری موقت پروسس ها بر روی دیسک پیش بینی کرد.

پیشنهاد می شود فضای Swap بروی دیسک، حداقل دو برابر فضای حافظه پیش بینی شود و در صورت اضافه شدن حافظه به کامپیوتر، فضای Swap نیز اضافه گردد.

دلایل ایجاد فضایی به نام Swap بر روی دیسک عبارتند از:

۱- کافی نبودن فضای فیزیکی و اجرای تعداد زیادی پروسس بر روی کامپیوتر

۲- بی کار بودن برنامه ها در حافظه، بدین معنی که یک پروسس منتظر اتفاقی (Event) می باشد و Kernel پروسس را در فضای مجازی قرار می دهد و به مجرد وقوع Event، پروسس در صف ورود به حافظه اصلی قرار خواهد گرفت. در صورتی که فضای کافی بر روی دیسک سخت برای نگهداری پروسس هائی که کاندید Swap شدن می باشند وجود نداشته باشد پیامی از طرف سیستم عامل و در همین زمینه بر روی کنسول ظاهر می گردد. در این شرایط، می توانیم با اضافه نمودن فضای Swap بطور موقت مشکل را برطرف نموده و در فرصتی مناسب به تنظیم نمودن سیستم اقدام نمایم.

چگونگی اضافه نمودن فضای موقتی Swap

۱- تولید فایلی با اندازه مناسب و ترحیجاً تحت tmp/

۲- اجرای فرمان mkswap

۳- اجرای فرمان swapon

برای نمایش وضعیت Swap می توانیم فرمان ذیل را به کار ببریم:

swapon –s

فرض کنید که می خواهیم یک Swap File موقتی به اندازه ۵۱۲ مگابایت تولید کنیم.

Dd if=/dev/zero  of=/tmp/swap  bs=1k count=512

mkswap /tmp/swap1

swapon /tmp/swap1

فرمان های فوق باعث می گردند فایلی با نام swap1 تحت tmp/ تولید شده و جزو مجموعه Swap File سیستم قرار بگیرد.

سیستم عامل از این فایل در مواقع ضروری استفاده خواهد نمود و پروسس ها را در صورت نیاز در فایل swap1 قرار خواهد داد.

در صورتی که سیستم عامل down گردد Swap فایل موقت تولید شده نیز از بین خواهد رفت و بهتر است که دو خط زیر را تحت فایل etc/rc.local/ قرار دهیم تا پس از بالا آمدن سیستم، یک Swap File موقت تولید گردد.

mkswap /tmp/swap1

swapon /tmp/swap1

با فرمان swapoff می توانیم Swap File اضافه شده را از سیستم خارج کنیم.

swapoff /tmp/swap1