این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

منشور جامع سازمانی ایرساپرداز پاسارگاد

شرکت دانش بنیان ایرسا پرداز پاسارگاد، با هدف همگام سازی قوانین رفتار سازمانی خود، مبتنی بر به روزترین متدهای جهانی در این زمینه، اقدام به پیاده سازی یک منشور جامع سازمانی متشکل از چند پیوست نموده که طبق آخرین استانداردهای سیستم کسب و کار طراحی و تمامی نیازمندی های لازم برای رشد و ارتقاء یک کسب و کار را در بر می گیرد.

این منشور به وسیله ی متخصصین خبره و متناسب با ارزش های ایرساپرداز، کاملا بهینه سازی و اجرایی شده است.

می توانید متن کامل را از اینجا دریافت کنید.