این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

امنیت

۲۴ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (Information Security Management System) سیستمی است که طبق آن  فعالیت هایی در سازمان به صورت حرفه ای انجام می شود و در نهایت منجر به تأمین امنیت سازمان می شود. این فعالیت بر مبنای چرخه PDCA Deming است. زمانی که ISMS پیاده سازی شود فعالیت های سازمان در یک روال امن […]

ادامه
برچسب ها :