این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

VMware

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای بازیابی کلمه عبور vCenter ابتدا باید به ویندوز سروری که روی آن VMware vCenter Server نصب کرده ایم Login کنیم. Command Prompt را باز می کنیم و دستورات زیر را اجرا می کنیم. C:\>cd  “C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VMware\CIS\vmdird” وارد شاخه vmdird می شویم و از ابزار تعریف شده در VMware vCenter با نام vdcadmintool.exe استفاده می […]

ادامه