این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تعیین نوع برنامه ریزی فعالیت ها

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

در پست قبلی راجع به محیط نرم افزار PWA و project professional  توضیح دادم حال که با محیط نرم افزار و کارکرد های آن آشنا شدیم میخواهم راجع به زمانبندی پروژه ها و فعالیت ها صحبت کنم که در ادامه به آن میپردازیم میخواهیم شروع کنیم و برای پروژه ای که در PWA ایجاد کرده […]

ادامه