این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

محیط نرم افزار

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

مدیریت پروژه از طریق PWA از مسئولیت های کلیدی یک مدیر پروژه است , در این قسمت سعی داریم رویه هایی را که یک مدیر پروژه در زمانی که از طریق PWA پروژه را مدیریت میکنند,  توضیح بدهم , که شامل موارد زیر میباشد : ایجاد یک پروژه جدید دیدن و باز کردن یک پروژه […]

ادامه