این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ابعاد پروژه

تعیین ابعاد پروژه یک قدم بسیار مهم در فرایند تولید وب سایت است. یکی از مهم ترین دلایل شکست پروژه های نرم افزاری، تخمین غلط زمان و هزینه پروژه است. با طراحی پروپوزال خوش تعریف که فعالیت ها و موعد تحویل های شفاف و صحیحی داراست، می توان درک صحیحی برای کارفرمایان تولید کرد. مدیریت پروژه های نرم افزاری امری سهل و ممتنع است. از طرفی تمامی اصول کلی مدیریت پروژه در این شاخه نیز باید لحاظ شود و از طرف دیگر این رسته، دارای ویژگی های منحصر به فردی است که نیازمند تجربه و دانش مختص به این رشته است. همچنین ایجاد تصویر ذهنی روشن از کارهای در دست انجام، ضرورت هر مرحله، میزان پیشرفت پروژه و …. مسائلی است که در لایه های انتزاعی تر نرم افزار، کار را بسیار مشکل می کند. به همین خاطر استفاده از ابزارهای نوین و همچنین تسلط بر این ابزارها، می تواند به ما در تعامل سازنده تر با کارفرمایان یاری رساند. همچنین این امر به کارفرمایان کمک می کند تا بتوانند زمان بندی و تخصیص بودجه مناسبی در پیش گرفته و متناسب با آن نتیجه مورد نظر خود را از وب سایت به دست آورند.