این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تعریف پروژه

موسسات تجاری نیازمند ایجاد تعامل دائمی میان سرمایه گذاران و سهامداران خود با مخاطبین در زمینه حصول اطلاع از محصولات و خدمات جدید سازمان هستند. در بسیاری از موارد، نیاز به چنین ارتباطی از راه تغییر در تصمیمات استراتژیک سازمان و یا اتخاذ راهکارهای جدید پیشنهاد محصولات و خدمات، در سازمان ایجاد می شود و تولید یک وب سایت، یکی از شناخته شده ترین راه حل های مورد اتخاذ در این گونه موارد است. شناسایی دلایل وجودی وب سایت و هدفی که وب سایت باید برای نیل بدان تولید شود، نخستین قدم در این راه است. اهداف و مقاصد مورد نظر موسسه، بر تمامی تصمیمات آتی سایه افکنده و آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد. این امر از طراحی ساختار سایت گرفته تا نام گذاری عناصر منوهای سایت و حتی طراحی بصری سایت (نظیر انتخاب رنگ و فونت و …) تاثیر خود را نشان می دهد. نخستین گام در مرحله تعریف پروژه، مصاحبه با سهامداران و مالکین کسب و کار برای استخراج اهداف استراتژیک وب سایت، شناسایی نیازهای اصلی مخاطبین و همچنین شناخت رقبای اصلی آن کسب و کار است. هدف از مرحله شناسایی، به دست آوردن خروجی مقیاس پذیری برای سه مورد فوق الذکر است که مستقیماً به اهداف استراتژیک سازمان مرتبط می شوند. چالش اصلی این مرحله، محدودسازی اهداف است. اغلب سازمان ها آن قدر اهداف زیادی در سر دارند که نمی دانند باید با آن ها چه بکنند و مضافاً هر بخش از سازمان فکر می کند اهداف آن بخش مهم تر از سایر بخش های سازمان است. توانایی تمرکز بر اهداف کلی سازمان می تواند در تولید محصولی کاربردی تر و مفیدتر، موثر باشد. اینجاست که حضور تیم هایی با تجربه کاری مرتبط تاثیر خود را نشان می دهد. توانایی شناخت نیازهای اصلی سازمان شما، مهارتی است که در طول سالیان به دست می آید و همین امر می تواند محصول نهایی شما را متمایز، کاربردی تر و موفق تر کند.

وقتی تمامی اطلاعات از خلال مصاحبه با سهامداران و مرور مستندات و … به دست آمد، باید در قالب یک خلاصه پروژه خوش تعریف مستندسازی شود. این خلاصه شامل موارد زیر می شود:

شرح کلی پروژه: نکات بارز مصاحبه ها، تاریخچه شرکت، توصیف محیطی سازمان، افرادی که سازمان بدان ها خدمات می رساند و ارزش منحصر به فردی که سازمان در اختیار مشتریان خود می گذارد.

اهداف: دو یا سه هدف مشخص و مقیاس پذیری که وب سایت باید بدان ها دست پیدا کند چیست؟ اهداف مشخص به تیم طراحی کمک می کند تا تمرکز خود را معطوف مواردی کنند که در آینده به سازمان در نیل بدان ها یاری می رساند.

جامعه هدف مخاطبین: چه کسانی به سازمان در نیل به اهداف فوق الذکر یاری می رساند؟ عموماً سازمان ها با مجموعه های متعددی از مخاطبین در ارتباطند ( سایر سازمان ها، سهامداران و سرمایه گذاران، کارکنان سازمان، تامین کنندگان، شرکای تجاری، موسسات دولتی و …). تحلیل صحیح گروه های مخاطبین و تشخیص میزان مشارکت هریک در وب سایت و نحوه تعامل با آن ها در وب سایت، می تواند مسیر طراحی را بسیار هموار کند.

پیام ها: شعارها و پیام های اصلی که می تواند مخاطبین را جذب وب سایت نموده و آن ها را تشویق به تعامل با آن سازد کدامند؟ شعارهای تجاری که سازمان شما را از همتایان شما متمایز می سازد کدامند؟

رقبا: موسسات و شرکت هایی که محصولات / خدماتی مشابه شما در اختیار مخاطبین قرار می دهند کدامند؟ تهیه یک سند بررسی وب سایت رقبا، مبتنی بر برندینگ بصری، شعارها، راه بری ها، وجوه ممیزه و مزیت های رقابتی می تواند در شناخت رقبا ما را یاری بسیار رساند.