این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

چگونگی تدوین فعالیت ها

۲ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

خلاصه فعالیت های پروژه 

بعد از تنظیم تقویم ها و تاریخ شروع پروژه با وارد کردن Task ها یا فعالیت ها که توضیحاتی در ارتباط با نوع فعالیت ها و چگونگی تدوین آنها در اختیار شما میگذارم کار را ادامه خواهیم داد. و تمامی این مراحل را میتوانیم با check out  کردن پروژه در project server و وارد شدن در Project Professional تنظیم کرد .

اولین ورودی لازم برای تعریف فعالیت ها , ساختار شکست پروژه میباشد. و محدوده کار پروژه می بایستی به وضوح کامل در تعریف فعالیت های پروژه مد نظر قرار گیرد.

بهتر است ابتدا خلاصه فعالیتی برای پروژه تهیه کنید به این ترتیب تمام فعالیتها و خلاصه فعالیت های دیگر زیرمجموعه آن خواهند بود. برای این کار میتوانید به یکی از دو روش زیر عمل نمایید.
۱- تعیین خلاصه فعالیتی در سطح اول و قرار دادن بقیه در زیرمجموعه آن
۲- فعال کردن گزینه Project Summary Task در Project
برای فعال کردن آن میتوانید از این مسیر  (Format | Project Summary Task)  اقدام کنید.

با فعال کردن گزینه Show Project Summary Task خلاصه فعالیت پروژه در ردیف شماره صفر نمایش داده میشود.

sumarry

ساخت فعالیت و خلاصه فعالیت 

برای ساخت فعالیت و خلاصه فعالیت میتوانید در ستون Task Name نامی را برای آنها انتخاب نمایید و تائید کنید.برای درج سطر خالی در ابتدا، انتها یا میان برنامه میتوانید از دکمه Insert و یا Insert Task | Right Click استفاده نمایید.برای پاک کردن و یا حذف فعالیت و خلاصه فعالیت باید بر روی شماره ردیف (ID) آن کلیک کنید و بعد از آن دکمه Delete را بفشارید و یا Right Click | Delete Task استفاده نمایید.برای تعیین سطح فعالیتها و خلاصه فعالیتها میتوانید از دکمه های Indent و Outdent در ریبون Task استفاده نمایید و یا از کلید میانبر آن Alt+Shift+Right) Indent – (Alt+Shift+Left)  Outdent )و یا میتوانید از نشانگر موسبرای این منظور استفاده نمایید.برای وارد کردن فعالیتهای تکرارشونده میتوانید از Recurring Task استفاده نمایید.

ساخت فعالیت های وابسته 

فرض کنید دو یا چند فعالیت وجود دارد که در زمان های مختلفی اجرا میشوند. این فعالیت ها ، نیاز به فعالیت دیگری نیز دارند که باید آغاز فعالیت اول شروع شود و تا زمان تکمیل فعالیت دوم ادامه داشته باشد. به چنین فعالیتهای Level Of Effort گفته میشود.برای اینکه در project server همچنین فعالیتی را بسازیم به روش زیر عمل میکنیم.
۱- فعالیت C را بسازید.
۲- تاریخ شروع فعالیت A را انتخاب و کپی نمایید.
۳- سلول تاریخ شروع فعالیت C را انتخاب کنید.
۴- Paste Special | Link را انتخاب نمایید.
۵- همین کار را برای تاریخ پایان فعالیت C,B انجام دهید

level

نکته: توجه نمایید بعد از اتمام این کار مدت زمان فعالیت وابسته را نباید ویرایش کنید.

تعریف پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها 

پیشنیاز ها را در ستون predecessor  وارد میکنیم اگر از نوع FS باشند میتوانیم فقط شماره ردیف را وارد کنیم و یا به عنوان مثال میتوانیم بزنیم  ۲FS-2  که این رابطه به معنی این هست که فعالیت ردیف ۲ پیش نیازش هست با lag  منفی دو روز یعنی ۲ روز قبل از تمام شدن فعالیت ۲ میتواند شروع فعالیت باشد

روش دیگر این هست که از طریق پنجره  task information  پیش نیاز و پس نیز را وارد کنیم

انواع روابط ها به شرح زیر هست :

(Finish-to-start (FS : فعالیت پسنیاز پیش از پایان یافتن پیشنیاز آغاز نخواهد شد یعنی  فعالیت ( از ) فعالیتی که میباید ( خاتمه ) یابد , (به ) فعالیتی که میتواند پس از خاتمه آن ( شروع ) شود بدین ترتیب آغاز فعالیت ( پس نیاز ) منوط به پایان فعالیت ( پیشنیاز ) است.

(Start-to-start (SS: فعالیت پسنیاز پیش از شروع پیشنیاز، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط ( از ) فعالیتی که میباید ( شروع ) شود به فعالیتی که میتواند پس از آغاز آن ( شروع ) شود. بدین ترتیب آغاز فعالیت ( پس نیاز ) منوط به آغاز فعالیت پیش نیاز است.

(Finish-to-finish (FF: فعالیت پسنیاز پیش از پایان یافتن پیشنیاز ، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط ( از ) فعالیتی که می باید ( خاتمه ) یابد , ( به ) فعالیتی که میتواند پس از خاتمه آن پایان پذیزد بدین ترتیب تکمیل فعالیت ( پس نیاز ) منوط به آغاز فعالیت ( پیش نیاز ) است.

(Start-to-finish (SF: فعالیت پیشنیاز پیش از شروع پسنیاز، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط (از )فعالیتی که میباید ( شروع ) شود , ( به ) فعالیتی که میتواند پس از آغاز آن ( خاتمه ) یابد. بدین ترتیب تکمیل فعالیت( پس نیاز )منوط به شروع فعالیت( پیشنیاز) است .

روش دیگر این هست که در نمودار Gant Chart  این نوع رابطه رو وارد کنیم برای این کار موس را روی فعالیت پیشنیاز در نمودار گانت برده، کلیک کنید و بدون رها کردن موس، اشاره گر را به روی نمودار فعالیت پسنیاز رها کنید. با این کار یک رابطه FS بدون Lead , Lag بین دو فعالیت به وجود میآید.

فعالیت های مایلستون 

در این سمت باید توضیحی درباره فعالیت های مایلستون اضافه کنم , فعالیت های مایلستون به فعالیت هایی کفته میشود که زمان آنها صفر هست که نشان دهنده وقایع مهم در پروژه میباشد به فرض مثال تاریخ اتمام فاز طراحی در پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و شما می خواهید این زمان را در برنامه ریزی پروژه بطور واضح مشخص كنید و همچنین در گزارشات پروژه وضعیت آن را ارائه نمایید. بنابراین بهتر است این تاریخ را بعنوان یك مایلستون تعریف كرده و در گانت چارت پروژه نمایش دهید. هچنین در گزارشات مدیریتی، استفاده از مایلستونها می تواند به مدیران در مشاهده زمان تكمیل فعالیتهای مهم پروژه كمك زیادی نماید.

برای مثال می توان به مراحل اجرایی یک پروژه اشاره کرد. در شروع، پروژه به صورت مایلستون می باشد، این جمله یعنی بازه زمانی تعریف شده برای شروع پروژه برابر صفر است، چون در واقع هر پروژه ای، با وجود اینکه مقدماتی برای شروع نیاز دارد ولی نقطه شروع آن به صورت مایلستون می باشد و در یک زمان خاص شروع می شود. همچنین برای پایان هر پروژه نیز یک مایلستون  در نظر می گیریم، که در واقع نقطه انتهایی و اتمام پروژه می باشد، مانند افتتاح یک پروژه که در انتهای پروژه اتفاق می افتد.