این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

روابط فعالیت ها

۱۲ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

در ابتدا پیشنهاد میکنم که برای بهتر فهمیدن  این بخش  میتوانید پست چگونگی تدوین فعالیت ها را  مطالعه بفرمایید.

به طور کلی روابط فعالیت ها , هر رابطه منطقی را بین دو آیتم مشخص میکند که برای تکمیل برنامه ریزی پروژه انجام میشود

روابط به طور کل به دو دسته تقسیم بندی میشوند:

روابط اجتناب ناپذیر: روابط منطقی و لازم بین فعالیتها میباشند و در صورت عدم وجود ترتیب اجرای فعالیتها دچار اختلال میشوند.

روابط ترجیحی: روابطی که اجتناب ناپذیر نیستند و وجود آنها کاملاً اختیاری است، ولی به دلایلی برنامه ریز ترجیح میدهد که از این نوع روابط استفاده کند.

انواع روابط همانطور که قبلا هم گفته ام به شرح زیر است :

(Finish-to-start (FS : فعالیت پسنیاز پیش از پایان یافتن پیشنیاز آغاز نخواهد شد یعنی  فعالیت ( از ) فعالیتی که میباید ( خاتمه ) یابد , (به ) فعالیتی که میتواند پس از خاتمه آن ( شروع ) شود بدین ترتیب آغاز فعالیت ( پس نیاز ) منوط به پایان فعالیت ( پیشنیاز ) است.

(Start-to-start (SS: فعالیت پسنیاز پیش از شروع پیشنیاز، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط ( از ) فعالیتی که میباید ( شروع ) شود به فعالیتی که میتواند پس از آغاز آن ( شروع ) شود. بدین ترتیب آغاز فعالیت ( پس نیاز ) منوط به آغاز فعالیت پیش نیاز است.

(Finish-to-finish (FF: فعالیت پسنیاز پیش از پایان یافتن پیشنیاز ، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط ( از ) فعالیتی که می باید ( خاتمه ) یابد , ( به ) فعالیتی که میتواند پس از خاتمه آن پایان پذیزد بدین ترتیب تکمیل فعالیت ( پس نیاز ) منوط به آغاز فعالیت ( پیش نیاز ) است.

(Start-to-finish (SF: فعالیت پیشنیاز پیش از شروع پسنیاز، آغاز نخواهد شد یعنی ارتباط (از )فعالیتی که میباید ( شروع ) شود , ( به ) فعالیتی که میتواند پس از آغاز آن ( خاتمه ) یابد. بدین ترتیب تکمیل فعالیت( پس نیاز )منوط به شروع فعالیت( پیشنیاز) است .

روش دیگر این هست که در نمودار Gant Chart  این نوع رابطه رو وارد کنیم برای این کار موس را روی فعالیت پیشنیاز در نمودار گانت برده، کلیک کنید و بدون رها کردن موس، اشاره گر را به روی نمودار فعالیت پسنیاز رها کنید. با این کار یک رابطه FS بدون Lead , Lag بین دو فعالیت به وجود میآید.

نکته: اضافه شدن رابطه ها هیچگاه باعث زودتر شروع شدن پسنیاز نمیشود. به عبارت دیگر وقتی روابط را اضافه میکنیم، یا روی فعالیت تأثیر نمیگذارند و یا اجرای آن را به تأخیر می اندازد.

در برقراری روابط محدودیت هایی وجود دارد که عبارتند از:
۱- نمیتوان بین دو آیتم بیش از یک رابطه برقرار کرد .(یک نوع رابطه را نمیتوان بین دو فعالیت برقرار کرد.)
۲-روابط نباید دوری باشند- در برقراری روابط نباید حلقه ایجاد شود.

برای ایجاد در رابطه بین دو فعالیت ها توصیه های زیر را در نظر داشته باشید :

۱-اکثر روابط برنامه باید FS باشند. توصیه میشود حداقل ۹۰ % روابط از نوع FS باشند.
۲- ترجیحاً از رابطه SF استفاده نکنید.
۳- از تأخیر و همپوشانی زیاد استفاده نکنید. (Lag-Lead) تعداد روابطی که تأخیر یا همپوشانی دارند را به حداقل برسانید. حساسیت در مورد همپوشانی (Lead) بیشتر از تأخیر است.
۴- از تأخیر و همپوشانی های طولانی استفاده نکنید.توصیه میشود این مقدار هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مدت در حداقل باشند.   

قاعده آزاد نبودن فعالیت ها    

یکی از مهمترین قواعدی که در طراحی روابط توصیه میشود این است که هر فعالیت حداقل یک پیش نیاز داشته باشد، به جز اولین فعالیت پروژه و هرکدام حداقل یک پسنیاز داشته باشند، به جز فعالیت پروژه. در Project میتوان روابطی ساخت که پیشنیاز و پسنیازشان خلاصه فعالیت باشد در این حالت پیشنیازهای یک خلاصه فعالیت پیشنیاز تمام زیرمجموعه های آن نیز به شمار میرود و پسنیازهایش نیز پسنیاز تمام آن فعالیت به شمار میرود. ولی توصیه میشود که از روابطی که به خلاصه فعالیتها متصل میشوند استفاده نکنید.زیرا هم باعث ناخوانا شدن برنامه میشود. و هم اصول برنامه ریزی را به هم میریزد و در آینده نمیتوان از بعضی از قابلیتهای Microsoft Project به درستی استفاده کرد.

قاعده جامع بودن روابط

در بین تمام روابط و سایر عناصر زمانبندی هر فعالیت، یکی از آنها سخت گیرانه تر از بقیه است و اصطلاحاً به زمانبندی فعالیت حاکم است. به این رابطه Driver گفته میشود.

یعنی اگر سایر روابط را حذف کرد در زمانبندی فعالیت و سایر فعالیتها تغییری ایجاد نمیشود.اما این دلیل نمیشود که روابط غیرDriver را حذف کرد زیرا برنامه دائماً در حال تغییر است و به همین خاطر ممکن است عنصر حاکم بر زمانبندی یک فعالیت در آینده دیگر حاکم نباشد. بنابراین باید تمام روابط حاکم و غیر حاکم بین فعالیت وارد شود .

همچنین حذف روابط غیر حاکم باعث افزایش شناوری فعالیتها میشود.

وارد کردن روابط بین فعالیت ها 

برای برقراری روابط بین فعایت ها راه های مختلفی وجود دارد

۱-استفاده از موس در نمودار گانت: برای این کار موس را روی فعالیت پیشنیاز در نمودار گانت برده، کلیک کنید و بدون رها کردن موس، اشاره گر
را به روی نمودار فعالیت پسنیاز رها کنید. با این کار یک رابطه Fs بدون Lead , Lag بین دو فعالیت به وجود میآید. با دابل کلیک بر روی فلش رابطه کادر زیر باز میشود که میتوانید نوع رابطه و تنظیمات آن را تغییر دهید.

321

 

۲- بر روی فعالیت دابل کلیک کنید یا از تب Task | Task Information را انتخاب کنید تا کادر Task Information باز شود و در تب Predecessors میتوانید پیشنیاز فعالیتها را انتخاب کنید. میتوانید در Task Name ، نام فعالیت پیشنیاز و یا در ID ، شماره ردیف فعالیت را انتخاب کنید و همینطور میتوانید نوع و تأخیر یا همپوشانی فعالیتها را انتخاب کنید.

 

 

 

 

برچسب ها :