این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تسطیح منابع

۱۳ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

برای پروژه های برنامه نویسی تسک هایی داریم که با استفاده از برنامه TFS مدیریت میشوند. یکی از متدهای محبوب در بین برنامه نویسان متد Agile است به همین دلیل  برنامه زمان بندی پروژه از طریق Task  هایی که  در pwa  وارد میشود و Publish to TFS  هستند در برنامه TFS  توسط مدیر برنامه نویسی وارد میشود و در Approval هایی که برای مدیر پروژه می آید زمان بندی ها در PWA ثبت میشود.

در ادامه این کار ما به مشکل هایی برخوردیم از جمله اینکه Duration های خلاصه تسک ها درست نبوند و یا تاریخ ها به درستی ثبت نمی شدند بعد ازینکه مطالعاتی در این مورد داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در PWA  مدیر پروژه مربوطه باید تنظیماتی را مربوط به منابع و فعالیت ها انجام دهد

حال برای برنامه ریزی که مدیر پروژه انجام میدهد در ارتباط با منابع پروژه میباشند که طبق مراحل زیر باید انجام شود

در ابتدا تعاریفی را در ارتباط با بخش و یا نما هایی که لازم داریم را میگویم

تخصیص

ارتباط منطقی بین یک فعالیت و یک منبع را تخصیص منابع میگویند

assighn

در نماهای Task Usage, Resource Usage در ستون Assignment Units میزان تخصیص را نشان میدهد در سمت راست این دو نما جدولی زمان مند وجود دارد. منظور از زمان مند این است که محور افقی جدول زمان است و مقدار یک یا چند فیلد را در زمانهای مختلف نشان میدهد.

اضافه تخصیصی ها

بعد از اتمام زمانبندی، تعریف و تخصیص منابع اقدام به رفع اضافه تخصیصها میکنیم.

اگر یکی از منابع اضافه تخصیص داشته باشد، در Gantt Chart و Task Sheet در ستون Indicators تمام فعالیتهایی

که از آن منبع استفاده میکنند با آدمک قرمز مشخص میشود.

اگر به نمای Resoure Sheet بروید در فیلد Indicators ، منابعی که اضافه تخصیص داشته باشند علامت مثلث زرد وجود خواهد داشت. کل ردیف این منابع هم به جای مشکی با رنگ قرمز نمایش داده میشود.

راه دیگر کنترل اضافه تخصیص ها، استفاده از نمودار Resource Graph است

resoure

میتوانید ستون Peak Units را به Resource Sheet اضافه کنید و حداکثر تخصیص منبع را بیابید. برای اضافه کردن فیلد به نماهای زمانبند روی جدول زمانمند، راست کلیک کرده، از منویی که باز میشود Detail Style را انتخاب کنید. حال از پنجره باز شده فیلدی را که میخواهید به جدول اضافه کنید.

Peak Units حداکثر تخصیص داده شده به منبع

Workمقدار کار هر منبع

. Assignment Delay فاصله بین شروع شدن کار فعالیت و کار منبع را نشان میدهد.

تسطیح منابع

همانطور که قبلا توضیح دادم بعد ازین که تسک ها توسط مدیر پروژه Approve   شد برای برنامه ریزی منابع و تسطیح منابع به صورت زیر عمل میکنیم

در ابتدا میتوانم بگویم که ساده ترین راه افزایش منابع خود است ولی اگر امکان این کار وجود نداشت میتوانیم برنامه خود را اصلاح کنیم یعنی با جابه جا کردن فعالیتها کاری کنید که فعالیتهایی که تخصیص ها را به خود اختصاص داده اند توزیع بهتری داشته باشند و درنتیجه نیاز به منبع در طول زمان خردشده و حداکثر نیاز آن به حد موجود برسد. این کار ممکن است مدت زمان پروژه را افزایش دهد به این روش تسطیح منابع گفته میشود . برای این کار میتوانیم از ابزای های موجود در قسمت reasoures leveling  استفاده کنیم که در ادامه توضیح خواهم داد .

تسطیح منابع یک فعالیت

می توانید یک یا چند فعالیت را انتخاب کرده Resource|Level|Level Resource اجرا کنید تا کادر Level Resources باز شود. منابعی که به فعالیت تخصیص داده شده است نمایش داده میشود و میتوانید یک یا چند منبع را از لیست انتخاب نمایید تا تسطیح شوند. به طور پیش فرض تمام منابع فعالیت انتخاب شده اند. بعد از انتخاب منابع بر روی Level Now کلیک کنید تا   Project با تنظیمات پیش فرضش اقدام به تسطیح منبع کند

level

در بعضی موارد پنجره ای به شکل زیر برای شما باز میشود که که توضیح داده به کدام قسمت رفته و تخصیص منابع خود را درآن قسمت اصلاح کنید

mozhgani

برای تسطیح تمام منابع در قسمت Resource|Level|Level All بروید و گزینه level all را انتخاب کنید

حذف اثر تسطیح

 برای حذف اثر تسطیح انجام شده روی Resource|Level|Clear Leveling در پنجره ظاهر شده اگر Eutire Projectرا انتخاب کنید، اثر تسطیح در کل برنامه حذف میشود و اگر قبلاً فعالیتی را انتخاب کرده باشید و گزینه Selected Task راانتخاب کنید اثر تسطیح فقط همان فعالیت از بین خواهد رفت

1111

تنظیمات پنجره تسطیح

برای مشخص کردن تنظیمات تسطیح Resource|Level|Leveling Option را اجرا کنید

 2222

Automatic / Manual

خودکار یا دستی بودن تسطیح را مشخص میکند. اگر گزینه Manual را انتخاب کرده باشید، منابع فقط با اجرای دستور تسطیح توسط شما تسطیح خواهند شد. اگر گزینه Automatic انتخاب شده باشد، منابع دائماً به طور خودکار تسطیح میشوند، به عبارت دیگر با هر تغییری در برنامه محاسبات تسطیح نیز انجام میشوند.

Look for overallocation on a …………… basis

 این کادر دورهای که برای کنترل اضافه تخصیص ها به کار میرود را مشخص میکند. این دوره میتواند دقیقه،ساعت،روز،هفته یا ماه باشد. این گزینه بر اساس مدت زمان پروژه و حساسیت آن تنظیم میشود.

Clear leveling value before leveling

 اگر فعال باشد، پیش از تسطیح منابع، نتایج تسطیح قبلی پاک خواهند شد

Leveling range

انتخاب گزینه Level Entire Project باعث میشود که کل برنامه تسطیح شود. در صورتی که بخواهید دوره زمانی خاصی را تسطیح کنید، گزینه دوم را انتخاب کنید و شروع و پایان دوره را مشخص کنید.

Leveling order

 با این گزینه میتوانید توالی تسطیح را مشخص کنید.

ID Only : فعالیتهایی که ID کوچکتری داشته باشند زودتر تسطیح خواهند شد.

Standard : فعالیتها را بر اساس شناوری، تاریخ پایان، اولویت و سایر قیدها تسطیح میکند.

Priority, Standard: مانند Standard است، با این تفاوت که اولویت فعالیتها اولین عامل تعیین کننده خواهد بود.

Level only within available slack

 اگر این گزینه فعال باشد فعالیتها حداکثر به اندازه شناوریشان به تأخیر خواهند افتاد.

Leveling can adjuct indivisual assiguments on a task

 اگر فعال نباشد، با تمام منابع هر فعالیت به طور یکسان برخورد میشود. اگر فعال باشد، با منابع هر فعالیت به طور جداگانه برخورد خواهد شد.اگر می خواهیم از گزینه فعال استفاده کنید، میتوانید فیلد Level Assignment را به جدول فعالیتها اضافه کنید و مقدار آن را در فعالیتهایی که قصد دارید با تمام تخصیص هایشان یکسان برخورد شود Yes کنید.

Leveling can create split

اگر فعال باشد ، ممکن است بعضی از فعالیتها شکسته شوند.

Level resources with them

 یک روش برای برنامه ریزی منابع، این است که ابتدا آنها را به طور موقتی به فعالیتها اختصاص میدهند تا برنامه ریزی مشخص شود و بعدازآن تخصیص را قطعی کنند. کاربرد این نوع برنامه ریزی زمانی میباشد که شما برای یک سازمان برنامه ریزی میکنید و منابع را از بانک منابع سازمان برمیدارید. در این حالت وقتی منبع را به طور موقتی اختصاص میدهید،از دسترس سایر برنامه ها خارج نمیشود، در صورتی که اختصاص قطعی باشد، سایر برنامه ها قادر به استفاده از آن نخواهند بود. این گزینه مشخص میکند که اینگونه منابع نیز تسطیح شوند یا نه.

در ادامه این بحث باید به این نکته اشاره کنم که بعضی از فیلدها در برنامه وجود دارد که اثر مستقیم بر روی تسطیح منابع ما میگذارند مانند Priority  به صورتی که هرچه اهمیت فعالیتی بیشتر باشد و به عبارت دیگر بر اثر تسطیح کمتر به تأخیر میافتد و ترجیح دهید که زودتر اتفاق میافتد، باید به آن اولویت بیشتری بدهید. اگر مقدار اولویت فعالیتی برابر با ۱۰۰۰ باشد، تسطیح نخواهد شد.

طبق تمامی این گفته ها برنامه ریزی پروژه های ما که توسط مدیر پروژه انجام میشود باید در الویت اول بر اساس تسطیح منابع ما و Priority میباشند.

برنامه های زمانبندی توسط مدیر برنامه نویسی در TFS انجام میشود.