این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تخصیص منابع برای Task های برنامه نویسی در PWA , TFS

۱۹ تیر ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

در زمان شروع پروژه های برنامه نویسی مدیرهای مربوطه هر یک از پروژه ها بعد از برنامه ریزی دقیق و ساخت برنامه زمان بندی شروع به وارد کردن تسک های پروژه میکنند که بیشتر  Task  های این پروژه مربوط به تیم برنامه نویسی میشوند به این ترتیب در تخصیص منابع به Task  های پروژه به مشکلی برخورد کردیم که به شرح زیر است :

وظایف برنامه نویسی سایت به عهده تیم برنامه نویسی و در TFS انجام میشود که به این گونه است: زمانی که مدیر پروژه Backlog را برای تیم برنامه نویسی مینویسد و گزینه  Publish To TFS را YES میکند این تسک ها برای مدیر برنامه نویسی ارسال میشود که وی این Backlog را به Task  هایی پیوند میدهد و هر کدام از این وظایف را یکی از برنامه نویس ها  به عهده میگیرد در این مراحل مدیر پروژه همه backlog های نوشته شده را به مدیر برنامه نویسی Assign میکرد که با این روند به این مشکل بر میخوردیم که عملا بیشتر کار پروژه را یک نفر به عهده داشت که این مسئله اصلا درست نیست و با این وضعیت ما در تسطیح منابع به مشکل برمیخوردیم .

برای رفع این مشکل طی ارزیابی های انجام گرفته بر آن شدیم که tASK هایی که مربوط به تیم برنامه نویسی میشود مدیر پروژه قسمت assignment  را خالی بگذارد که با این روش این backlog وقتی در برنامه TFS  پابلیش میشود مدیر برنامه نویسی Task های مربوطه را به افراد مشخص اختصاص میدهد و در قسمت مشخص شده در عکس زیر submit to project server  را yes میزنیم و همه این task  ها با افراد مشخص در پراجکت سرور نمایش داده میشود

test

به این ترتیب برنامه ریزی منابع ما به درستی انجام میشود