این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

پسورد ریکاوری روتر

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای انجام Password Recovery در روترهای سیسکو ابتدا Router را خاموش می کنیم.

سپس Router را روشن می کنیم و بلافاصله در مرحله Self decompressing the image کلیدهای Ctrl+Break را از روی کیبورد می فشاریم.

12

 

وارد Rommon Mode می شویم و دستورات زیر را اجرا می کنیم.

rommon 1 > confreg 0x2142

rommon 2 > reset

سپس منتظر می مانیم تا Router مجدد راه اندازی شود و بعد طبق دستورات زیر عمل می کنیم.

Router> enable

Router# copy startup-config  running-config

Router# configure terminal

در ادامه کلمه عبور جدید را ۱۲۳۴۵۶ تنظیم می کنیم و ادامه دستورات را اجرا می کنیم.

Router(config)# enable secret 123456

Router(config)# config-register 0x2102

Router(config)# exit

Router# copy running-config startup-config

Router# reload

بعد از راه اندازی مجدد Router این بار می توانیم با کلمه عبور ۱۲۳۴۵۶ وارد تنظیمات Router شویم.

Router>enable

Password: 123456

#Router