این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

راه اندازی SSH روی روترها و سوئیچ های سیسکو

۱۹ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

برای راه اندازی SSH روی Routerها و Switchهای سیسکو دستورات زیر را اجرا می کنیم.

۱-تنظیم Hostname روی Router یا Switch سیسکو

Router(Config)#hostname Router1            

۲-تعیین یک Domain Name برای اتصالات SSH

Router1(config)#ip domain-name cisco.com

۳-تعیین IP Address برای دسترسی از راه دور به ورتر یا سوئیچ سیسکو

Router1(config)#interface vlan 1

Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

۴-تعیین کلمه عبور

Router1(config)#enable secret 123456

۵-تعیین کلیدهای Crypto Key برای رمزنگاری اطلاعات در پروتکل SSH

Router1(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]:[Enter]

۶-تعریف یک کاربر با نام shahbazi و کلمه عبور ۱۲۳۴۵۶ به صورت Local بر روی Router یا Switch

Router1(config)#username shahbazi secret 123456

۷-فعال کردن SSH و Telnet بر روی پورت های VTY

Router1(config)#line vty 0 4

Router1(config-line)#login local

Router1(config-line)#exec-timeout 4 0

Router(config-line)#logging synchronous

Router1(config-line)#transport input ssh

Router1(config-if)#exit

۸-تعیین نسخه ۲ پروتکل SSH

Router1(config)#ip ssh version 2   

۹-با اجرای دستور زیر در صورت برقراری اتصال SSH اگر زمان ۱۰۰ ثانیه سپری شود و احراز هویت کاربر انجام نشود اتصال SSH قطع خواهد شد.

Router1(config)#ip ssh time-out 100  

۱۰-با اجرای دستور زیر کاربر توانایی خواهد داشت تنها ۳ بار پسورد اشتباه وارد کند.

Router1(config)#ip ssh authentication-retries 3