این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

split کردن فعالیت ها

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ مهسا بگلری
بدون دیدگاه

پس از فاز برنامه ریزی زمانی که وارد فاز کنترل میشویم فعالیت های پروژه ممکن است مدتی پس از تعیین مدت زمان واقعی بنا به شرایطی از قبیل دستور مدیر پروژه یا مدیر برنامه نویسی دچار وقفه در یک یا چند بازه زمانی شوند که به منظور اعمال چنین وقفه هایی از ابزار split  در project professional میکنیم بریا درگ بهتر این موضوع به مثال زیر دقت کنید

برای مثال ما سه نوع فعالیت با تاریخ شروع و پایان به شرح زیر داریم

task

همانطور که ملاحضه میکنید Task 2  به مدت ۸ روز از تاریخ شروع ۲۰۱۵/۰۳/۰۸ و تاریخ پایان ۲۰۱۵/۰۳/۱۵ طبق زمان بندی که مدیر برنامه نویسی تعیین کرده , مشخص شده است. حال بعد از مدتی به هنگام approval کردن فعالیت پس از انجام فعالیت به مدت زمانی مانند مدت زمان زیر میرسیم , در این گزارش زمانی به این نکته پی میبریم که task 2  دچار تاخیر شده است ولی این تاخیر به دستور پیمانکار انجام شده و جایز هست به همین دلیل چنین تاخیراتی را با ابزاری به نام split نشان میدهیم.

split

از ابزار split  میتوان برای تسطیح منابه هم اسفاده کرد برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر دقت کنید :

به عنوان مثال در یکی از پروژه های تعریف شده در pwa یک task  در تاریخ  ۰۵/۱۸/۱۶  داریم و assgne  شده به آقای X , حال میبینیم که در پروژه دیگر یک Task دیگر در همان تاریخ ۰۵/۱۸/۱۶ assigne  شده به آقای X , در این حالت ما میتوانیم pririty  تسکی که الویت بیشتری نسبت به دیگری دارد را بیشتر قرار دهیم و بعد ازین در پروژه دیگر برای آقای X تسطیح منابع را انجام میدهیم بعد انجام شدن  تسطیح میتوانید مشاهده کنید که تاریخپایان این Task  با استفاده از روش split  به جلو رفته است.

برای وارد کردن split  بعضی از تسک ها به طور دستی میتوانید روش زیر را دنبال کنید:

برای این منظور از تب task  گزینه split task  را انتخاب کنید

hhh

هنگامی که نشانگر موس به حالت یک فلش درآمد با حرکت بر روی bar  روی فعالیتی که میخواهیم کلیک کرده و به سمت تاریخی که میخواهیم میکشیم و سپس رها میکنیم , به این ترتیب در Gant chart  این فعالیت نقطه چین دیده میشود که همان زمان split  را نشان میدهد Capture