این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

نحوه ی تغییر پورت پیش فرض Remote Desktop

۲۵ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

ابتدا باید Service مربوط به Remote Desktop را فعال کرد. مسیر زیر طی شود:

Control Panel -> Administartive tools -> Services -> Remote Desktop Services

سرویس Remote Desktop را در حالت Manual به صورت دستی Start می کنیم.

در ادامه regedit را در Run اجرا می کنیم و پنجره Registry Editor باز می شود مراحل را طبق شکل زیر ادامه می دهیم:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Serevr\WinStations\RDP-Tcp

RD-01

PortNumber را انتخاب می کنیم، پورت پیش فرض که ۳۳۸۹ است را مثلا به ۲۲۲۲ تغییر می دهیم.

RD-02

حالا هر کامپیوتری بخواهد به این سیستم از طریق Remote Desktop وصل شود باید از طریق این پورت اقدام کند.

توجه : بعد از پورتی جدیدی که برای Remote Desktop تعریف می شود باید در Firewall جهت دسترسی به پورت Rule مناسب تعریف کنیم ، در این جا برای تست پورت تعریف شده  Firewall را خاموش می کنیم.

برای Remote زدن از طریق پورت جدید باید در ادامه ی IP آدرس، شماره ی پورت را وارد کنیم.

RD-03

به شکل زیر توجه شود.