این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

دفتر کار مدیریت پروژه

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

PMO یا دفتر کار مدیریت پروژه، گروه یا دپارتمانی درون یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است که استاندارد هایی برای مدیریت پروژه تعریف و معین میکند. در واقع  PMO می کوشد پروژه ها را از جنبه ی اقتصادی در اجرای مجدد، متعارف سازی کند. همچنین PMO منبعی جهت مستند سازی ، هدایت و معیار سنجی پروژه درحال اجرا است. کلمه PMO در تاریخ بارها مورد استفاده قرارگرفته است:

  • در دهه ی ۱۸۰۰ نوعی از چگونگی مدیریت سراسری در صنعت کشاورزی بود
  • در سال ۱۹۳۹ اصطلاح “مدیریت پروژه” برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت و سپس انتشار یافت
  • در سال ۱۹۵۰  نمونه اولیه و شبیه سازی  از مفهوم” مدیریت پروژه در عصر حاضر ” ایجاد شد
  • امروزه دفتر مدیریت پروژه به معنای سازمانی پویا است که از آن در حل مسائل خاص استفاده می شود

اغلب دفاتر مدیریت پروژه بر اساس قوائد کلی مدیریت پروژه و بر اساس استاندارد ها و متدولوژی های صنعت مانند PRINCE2 و یا راهبردهایی مانند PMBOK پایه گذاری شده اند.

دفتر مدیریت پروژه

روش اجرایی :

 

بر اساس گزارشی از Standish Chaos حدود ۶۸%پروژه های نرم افزاری به اهداف تعیین شده ( زمانبندی- بودجه ای و اجرایی) خود دست نمی یابند. در کل۳۲% پروژه های نرم افزاری موفق می شوند به اهداف زمانبندی خود برسند و پروژه را با بودجه نعیین شده به سرانجام برسانند و در نتیجه منافع ذی نفعان خود را تامین کنند.دلایل بسیار زیادی برای اینگونه از شکست ها وجود دارد که در ادامه به تفضیل این دلایل بیان میشوند.طبق بررسی های  “PricewaterhouseCoopers” از ۱۵۲۴ سازمان، ۳۰%از شکست پروژه ها به دلیل تخمین و برآورد نادرست پروژه ،۱۶% به دلیل نبود ضمانت اجرایی و ۱۲% به دلیل اهداف از پیش تعیین شده ضعیف می باشد .همچنین مشخص شد که استفاده از رویکردهای مدیریت پروژه منتشر شده، سبب افزایش موفقیت در پروژه ها میشود.

این موضوع توسط شاخص های اجرایی پروژه که نشان دهنده کیفیت،محدوده اجرایی،برنامه زمان بندی، بودجه ها و منافع پروژه ها می باشند، قابل اندازه گیری است. بررسی و تحقیق در این زمینه مشخص کرد که استفاده از دفتر مدیریت پروژه عملیاتی انتشار یافته،یکی از سه عامل موثر برای تحویل موفقیت آمیز خروجی های پروژه ( کالا – خدمت – نتیجه ) می باشد. دلیل اصلی پایه گذاری دفتر کار مدیریت پروژه  افزایش رضایتمندی ذی نفعان پروژه است. منطق PMO اغلب به عنوان راهگشایی برای حل مشکلات مدیران ارشد استفاده می شود.

عملکردها :

ممکن است که دفاتر مدیریت پروژه سایر وظایف علاوه بر استاندارد ها ، متدولوژی ها و مشارکت در مدیریت استراتژی پروژه را نیزبرعهده بگیرد.فعالیتها ی دفتر مدیریت پروژه ممکن است شامل مانیتورینگ( دیده بانی ) ، گزارش دهی درمورد پروژه های فعال و سبدهای پروژه( پیگیری پروژه تا زمان اتمام آن) ،گزارش  پیشرفت پروژه به مدیریت ارشد برای تصمیم گیری های استراتژیک (آیا پروژه باید با همین روند ادامه پیدا کند یا خیر ) باشد.محدوده ای از کنترل و اثر گذاری بر روی  کنترل پروژه ها ، که دفاتر مدیریت پروژه در تشکیلات اقتصادی دارای آن هستند، عبارتند از :

  • پشتیبان به همراه نقش مشاوره
  • کنترل کننده
  • دستور دهنده به وسیله بر عهده گرفتن کنترل و مدیریت پروژه ها

در این مورد بحث و نظرات بسیار زیادی وجود دارد که طبق گفته برخی از صاحب نظران،دفتر مدیرت پروژه ملزم به اجرای تمامی موارد فوق می باشد.

ویرایش پنجم PMBOK حدود دوصفحه به این قبیل از بحث ها که ۶ وظیفه PMO را تعیین و مشخص می کنند، اختصاص داده است.

Hobbs & Aubry 2010 ،بیست و هفت عملکرد متمایز از نکات برجسته و مهم دفاتر مدیریت پروژه را مشخص میکند که تعدادی از این عملکردهای معین شده ارتباطی به افزایش کارآمد بودن پروژه ها ندارند.

 

 

PMO areas

 

 

انواع دفاتر مدیریت پروژه :

دفتر مدیریت پروژه میتواند از منظر نمایش سازمانی یکی از سه حالت زیر باشد :

  • PMO تشکیلات اقتصادی
  • PMO سازمانی
  • PMOبرای هدفی خاص

موسسه مدیریت پروژه جهانی PMO ،را به عنوان محرکی استراتژیک برای سازماندهی در سطح عالی توصیف می کند که برای افزایش مدیریت اجرایی در سازمان ها پیاده سازی می شود.

برچسب ها :