این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

اتصال سرویس ایمیل وردپرس به mandrill

۲۹ مرداد ۱۳۹۴ بهاره تقی پور
بدون دیدگاه

در صورتی که برای ارسال ایمیل از یک سرویس واسط مانند mandrill به جای ارسال از طریق سرور استفاده می کنید نیاز به تنظیمات SMTP دارید. پروتکل SMTP یک رابط سرویس ایمیل است که ایمیل را از فرستنده دریافت و به گیرنده منتقل می کند.

برای تنظیمات SMTP خود می توانید از افزونه Configure SMTP استفاده کنید.

configure-SMTP

فیلد SMTP HOST : آدرس سروری است که سرویس ایمیل شما بر روی آن قرار دارد. به عنوان مثال برای اتصال به Mandrill این آدرس باید smtp.mandrillapp.com تعیین شود.

فیلد SMTP PORT : port ارتباطی با سرویس ایمیل است. در عمده تعاملات با پروتکل SMTP، پروت ۲۵ مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از سرویس ها (نظیر سرویس Mandrill) پورت ۵۸۷ برای این کار استفاده می شود. برای کسب اطلاع از آدرس هاست و پورت می توانید به قسمت تنظیمات سرویس ایمیل خود مراجعه کنید.

Secure Connection Prefix : برای تعیین پروتکل امنیتی ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که گزینه ای انتخاب نشود، اطلاعات به صورت Plain ارسال می شوند. می توان از پروتکل های SSL و TLS نیز در این ارتباط استفاده کرد که این امر بستگی به پشتیبانی آن ها از سمت سرویس ایمیل دارد.

Use SMTPAuth : برای تعیین استفاده از Authentication در پروتکل SMTP مورد استفاده قرار می گیرد. تقریباً تمامی سرویس های ایمیل از این روش برای جلوگیری از دسترسی کاربران غیر مجاز به پنل شما و ارسال ایمیل bulk از طریق آن استفاده می کنند. در صورت فعال کردن این گزینه باید اطلاعات SMTP Username و SMTP Password نیز مقدار دهی شوند. در سرویس Mandrill از هریک از API Keyها می توان به عنوان پسورد استفاده نمود.

mandrill