این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Uploading Multiple Documents Defaults to ‘Checked Out’

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

شاید با این مورد برخورد کرده باشید که وقتی قصد آپلود تعدادی فایل را به صورت یکجا در یک Document Library داشته باشید ، می توانید در مرورگر IE ، در لایبرری مورد نظر ، منوی Library ،با انتخاب گزینه ی Open With Explorer  فایلهای مورد نظر را به صورت یکجا آپلود نمایید. در صورتی که پس از آپلود جمعی فایلها ، وضعیت آنها در حالت Checked Out بود ، در لایبرری مربوطه ، منوی Library ، به مسیر Library Setting \Versioning Setting  رفته در قسمت Require Check Out ، گزینه ی No را انتخاب نموده و Ok کنید.

در مواردی نیز که Column هایی در لایبرری مورد نظر داشته باشیم که Required Value باشند یعنی امکان خالی ماندن آنها وجود نداشته باشد نیز با آپلود جمعی فایلها در حالت Checked Out قرار خواهند گرفت.