این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

مفهوم و کاربرد Check-in و Check-Out در شیرپوینت

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

واژه های Check-in و Check-ot  ، واژه هایی متداول در اغلب سیستم های مدیریت اسناد هستند. هدف ، ممانعت از اینجاد Conflict  یا تداخل در محیطی است که ممکن است افراد زیادی بخواهند در آن یک document  یا یک آیتم را edit نمایند.

واژه ی Check-in ، فرآیند اضافه کردن یک آیتم یا فایل ویرایش شده ی جدید به یک لیست یا لایبرری یه منظور جایگزین نمودنآن با نسخه ی قبلی را تشریح می نماید.  واژه ی Check-out  فرآیند اضافه نمودن یک نسخه ی جدید به یک داکیومنت یا لیست را شرح می دهد. با Check-out کردن یک آیتم یا یک فایل ، یوزر می تواند از ویرایش فایل توسط سایر کاربران جلوگیری نماید. با Check-in کردن آیتم ، یوزر می تواند به سایر کاربران این اجازه را بدهد که بدون نگرانی از override شدن تغییراتی که سایر کاربران ایجاد نمودهاند ، فایل یا آیتمی را edit  نماید.

به طور معمول وقتی یک فایل یا یک آیتم توسط کاربری Check-out می شود، تنها آن کاربر امکان ایجاد تغییرات روی آن فایل را داشته و سایر کاربران این امکان را نخواهند داشت. در چنین مواردی ، سایر کاربران باید منتظر بمانند تا کاربر مورد نظر آن فایل را Ceck-in نماید تا قادر به انجام تغییرات روی آن گردند.

زمانی که فایلی در حالت Checked-out  قرار دارد، سایر کاربران تنها می توانند آخرین ورژنی از فایل که Check-in شده است را ببینند و نمی توانند تغییراتی را که کاربر جاری ایجاد نموده است را تا قبل از Check-in شدن آن مشاهده نمایند.

در شیرپوینت ، صفحات یا Page ها نیز می توانند Check-in  و  Check-out  شوند تا به page editor ها اجازه ی اعمال تغییرات (به عنوان مثال اضافه یا حذف نمودن یک وب پارت) داده شود. اما کاربران تغییرات را تا قبل از اینکه ویراستار ، Page مورد نظر را در حالت Check-in  قرار دهد ، نخواهند داشت.