این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

مشکل عدم امکان Share کردن اسناد یا آیتم ها توسط کاربر با سطح دسترسی edit یا contribute

۱۶ شهریور ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که به کاربر یا گروهی از کاربران روی لیست ها یا لایبرری های یک سایت کالکشن ، دسترسی در سطوح مختلف داده باشید. به عنوان مثال کاربری با سطح دسترسی Contribute روی یک Document library امکان به اشتراک گذاری یا Share کرن اسناد را نداشته باشد. در چنین حالتی با انجام تنظیماتی ساده روی سطوح دسترسی سایت می توانید مشکل را حل نمایید.

برای حل مشکل موجود در سایت کالکشن مربوطه ، به مسیر Site settings->Site permissions>Permission levels رفته و Contribute را انتخاب نمایید پس از اینکه پنجره ی تنظیمات مربوط به سطح دسترسی Contribute  باز شد، در بخش Site Permissions ، گزینه ی Manage Permissions را تیک بزنید و Submit کنید.

حال کاربرانی که سطح دسترسی Contribute دارند ، قادر به Share کردن فایل ها ، اسناد و آیتم ها خواهند بود.

permission