این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

رفع مشکل caching در MVC.NET

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ نگین ربیعی
بدون دیدگاه

برای نوشتن کد پنل سایت تخفیف برتر ،  کد login و logout را باید بصورت دستی می نوشتم و برای اینکار از cookie های هم نام با سایت تخفیف برتر استفاده کردم ، چون میخواستم با خروج از سایت تخفیف برتر از پنل تخفیف برتر بصورت هم زمان  خارج شوم و برای ورود به سایت نیز اینگونه باشد .

در نوشتن کد logout تنها یکبار route را فراخوانی میکرد و دیگر با کلیک بر روی دکمه خروج از سایت  هیچ اتفاقی نمی افتاد،حل این مشکل  با عوض کردن نام route میسر میشد و برای هربار logout کردن مجبور بودم نام route را تغییر دهم که کار بسیار احمقانه ای بود .بوسیله سرچ گوگل و مدد همکار محترم متوجه شدم  چون برای این view ، route ای مستقل وجود ندارد آنرا cache میکند و دیگر آن route را فراخوانی نمی کند  پس در صدد این بر آمدم که هر بار route جدیدی را فراخوانی کنم ، با ارسال پارامتر های ورودی متفاوت این عمل ممکن گشت.

 

Random R = new Random();
string time = R.NextDouble().ToString();
}
<a href="@Url.Action("Index", "SignOut", new { time=time })" >خروج</a>

در کد بالا با ارسال پارامتر رندم به  route Index ، در هر بار کلیک بر روی دکمه خروج از سایت  ، انگار یک route جدیدی را call کردم و دیگر با مشکل cache شدن روبرو نشدم