این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

خطای The context has expired and can no longer be used در اتصال به یک سایت

۲۶ مهر ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که حین دسترسی به یکی از سایت کالکشن ها با خطای زیر مواجه شده باشید :

Sorry, something went wrong. The context has expired and can no longer be used. (Exception from HRESULT: 0x80090317)

sharepoint

در این حالت شما به صفحه ی اصلی سایت کالکشن ها دسترسی نخواهید داشت و تنها در صورتی که آدرس هر یک از لیستها یا لایبرری های موجود در سایت کالکشن مورد نظر را داشته باشید و مستقیماً آدرس مورد نظر را در نوار آدرس وارد کنید ، می توانید به آن دسترسی یابید.

برای حل مشکل موجود به مسیر Central Administration -> Application Management رفته ، Web Application  مورد نظر را انتخاب نموده و از نوار ابزار بالای صفحه General Setting  را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که در قسمت Default Time Zone مقداری وارد نشده.

04

Time Zone انتخاب شده روی سرور شیرپوینت را چک کنید و همان مقدار را در Central Administration برای Web Application مورد نظر وارد نموده و با انتخاب OK  پنجره ی مورد نظر را ببندید و IIS  را ری استارت نمایید.

حالا می توانید بدون هیچ مشکلی به سایت کالکشن ها دسترسی داشته باشید.