این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تغییر مد لاگین SQL Server از طریق SQLCMD

۶ آبان ۱۳۹۴ امین مژگانی
بدون دیدگاه

برای کاهش مصرف منابع، سرور SQL رو از ویندوز سرور معمولی به سرور Core انتقال دادیم. برای این کار بعد از نصب ویندوز سرور، SQL رو روش نصب کردیم. اتفاقی که افتاد این بود که از بیرون نمی تونستیم با Management Studio به SQL وصل بشیم و علتش هم این بود که SQL بعد از نصب به صورت پیش فرض فقط از Windows Authentication Mode پشتیبانی می کنه و لاگین Mixed Mode رو ساپورت نمی کنه.

برای اینکه بتونیم این مد رو فعال کنیم باید SQLCMD رو اجرا کنیم.

تو صورت مساله ما، SQL Server 2012 روی سرور نصب شده بود و از مسیر C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn  می تونیم SQLCMD رو اجرا کنیم.

با اجرای خط فرمان های زیر مد لاگین به Mixed Mode تغییر می کنه:

USE [master]
GO
EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE', N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'LoginMode', REG_DWORD, 2
GO

حالا باید اکانت sa رو فعال کنیم تا بتونیم باهاش لاگین کنیم :

ALTER LOGIN sa ENABLE ;
GO
ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = '<strongPasswordHere>' ;
GO

فقط کافیه یه بار SQL رو restart کنیم و همه چیز اوکی میشه:

!!NET STOP MSSQLSERVER
!!NET START MSSQLSERVER

 

 

 

 

برچسب ها :