این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ایجاد یک آیتم در یک لیست جداگانه توسط گردش کار ۲۰۱۳

۷ دی ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

چگونه می توانم از با استفاده از یک گردش کار (workflow 2013) توسط sharepoint designer در یک لیست شیرپوینتی آیتمی ایجاد کنم؟

گاهی نیاز دارید حین اجرای یک گردش کار در یکی از لیستها یا کتابخانه های شیرپوینت ، با استفاده از داده های به دست آمده ، آیتمی در لیست دیگری از شیرپوینت ایجاد نمایید. در مثالی که در اینجا ذکر می کنم ، قرار است اطلاعات عکسهای مربوط به پروژه های متفاوت در یک لیست ذخیره شده و پس از ثبت اطلاعات ، یک آیتم از جنس Document Set جهت ذخیره سازی عکسهای مربوط به هر پروژه در کتابخانه ای که به این منظور ساخته ایم ایجاد شود.

برای این منظور یک کتابخانه از نوع Document Library ، با نام Graphic files  جهت ذخیره سازی عکسها می سازم. کانتنت تایپی از نوع Document Set Content Type  جهت ذخیره سازی دسته بندی شده ی اسناد گرافیکی می سازم و به کتابخانه ی Graphic Files اضافه می کنم.

یک لیست (Custom List) با نام Projectsبرای ثبت اطلاعات پروژه ها ایجاد می نمایم.

wf1

در شیرپوینت دیزاینر  در قسمت Workflows ، لیست Projects را انتخاب می کنیم و یک گردش کاری از جنس Sharepoint 2013 Workflow می سازیم.  از قسمت Action ،  قابلیت  Create List Item را انتخاب می کنیم. روی گزینه ی this list  کلیک کرده ، در پنجره ی باز شده ، لیست هدف (کتابخانه ی Graphic Files) را انتخاب می کنیم. Content Type ID را از نوع کانتنت تایپی که به کتابخانه اضافه کرده بودیم ، تعیین می کنیم و سایر فیلدها را مقداردهی می نماییم.

Start workflow automatically when an item is created رو انتخاب کنید. ورک فلو را save  و publish کنید.