این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

مقداردهی فیلدهای یک آیتم ، با استفاده از مقادیر دریافتی در یک تسک

۷ دی ۱۳۹۴ راحله عباسی فشمی
بدون دیدگاه

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چطور می توان تسکهای ورک فلو را با توجه به نیاز شخصی سازی نمود و با دریافت مقادیر از کاریر در یک تسک ، آیتمی را در یک لیست مقداردهی کرد.

می خواهیم تسکی بسازیم که فیلدی از نوع Choice – Checkboxes داشته باشد. و نیز فیلدی که بتوان فایلی را به تسک ضمیمه کرد.

در اینجا می خواهم با توجه به خروجی تسک آیتمی در لیست با استفاده از مقادیر دریافتی در تسک آپدیت شده و فیلدهایش مقداردهی شوند.

پس در ابتدا نیاز به ساخت Columnی از نوع Choice – Checkboxes و  فیلدی نیز از نوع Multiple lines of text و اضافه کردن آنها به لیست هدف داریم.

در لیست هدف فیلدهای متناظر با فیلدهای ساخته شده را داریم.

برای ساخت یک تسک شخصی سازی شده با خروجی های دلخواه نیاز به ایجاد کانتنت تایپی از نوع Workflow task Sahrepoint 2013 داریم. پس از ایجاد کانتنت تایپ مذکور ، یک Column از نوع Task Outcome می سازیم و نام Button های تسک را در قمست Type each choice on a separate line وارد می کنیم.

فیلد مورد نظر را به کانتنت تایپی که در مرحله ی قبل ساختیم اضافه می کنیم. در مرحله ی بعد باید کانتنت تایپ مورد نظر را به لیست Tasks  اضافه کنیم.

در شیرپوینت دیزاینر ، گردش کار(workflow) ی روی لیست مورد نظر را ایجاد کرده و از قسمت Actions  ، قابلیت assign a task  را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده در قسمت Task Content Type ، کانتنت تایپی را که ساخته بودیم و به لیست Tasks  اضافه کرده بودیم ، انتخاب می کنیم.

wf2

 

با توجه به شکل زیر تعیین می کنیم که اگر خروجی تسک مقدار دلخواهی بود ، به Stage  دیگری از گردش کار برویم.

در Stage  بعدی می خواهیم فیلدهایی از آیتم جاری را با توجه به مقادیری که در تسک دریافت کرده ایم مقداردهی و آیتم مورد نظر را آپدیت کنیم.

در stage 2 اکشن Update List Item را انتخاب کرده و فیلدهایی از آیتم جاری را که قصد مقداردهی آنها را داریم ، Add می کنیم.

wf4

 

در قسمت Set this field  فیلدی از آیتم جاری را که قصد مقداردهی آن را داریم انتخاب می کنیم. در قسمت To this value ، در بخش Data source ، لیست Task را انتخاب کرده ، در قسمت Field from source  ، فیلدی را که قرار است از آن دیتا را دریافت کنیم انتخاب می کنیم.

در بخش Find the list item ، در قسمت Field ، فیلد GUID را انتخاب می کنیم در قسمت value  ، روی گزینه ی fx کلیک کرده و در قسمت Data Source  ، گزینه ی Workflow Variables and Parameters  را انتخاب نموده ، در بخش  Field from Source  نیز ، TaskID مورد نظر را که در Stage 1 داشتیم ، انتخاب می کنیم.

گردش کار را save  و Publish  نمایید.

wf5