این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

استفاده از Encoded Absolute URL برای دسترسی به یک آیتم در یک لیست یا لایبرری شیرپیونت

۲۷ دی ۱۳۹۴ ادمین
بدون دیدگاه

در این مطلب نحوه ی دسترسی به آیتمی خاص از یک لیست یا لایبرری را با استفاده از Encoded Absolute URL در یک گردش کار ۲۰۱۳ که در SharepointDesigner  طراحی می شود ، بیان می کنم.

در این مثال آیتمی در یک لیست شرپوینتی از طریق یک workflow 2013 ایجاد می شود و آدرس آن آیتم در یک تسک برای کاربر خاصی ارسال می شود.

فرض می کنیم یک لیست شیرپوینت به نام “اطلاعات همکاران” و یک Document Library به نام “شرح وظایف” برای ذخیره سازی شرح وظایف هر یک از همکاران در سازمان خود طراحی کرده ایم. سناریو بر این قرار است که با اضافه کردن اطلاعات همکار جدید به لیست ” اطلاعات همکاران” ، یک فایل word در لایبرری “شرح وظایف” با نام “شرح وظایف + نام همکار جدید” اضافه می شود و پس از ایجاد فایل، آدرس فایل مورد نظر در تسکی برای فرد خاصی ، ارسال می گردد.

  1. در شیرپوینت دیزاینر ، یک گردش کار از نوع List Workflow روی لیست ” اطلاعات همکاران” ایجاد می کنم.
  2. گزینه ی Create List Item  را از قسمت Action  انتخاب می کنم.
  3. در قسمت this list ، لایبرری “شرح وظایف” را انتخاب نموده و فیلدPath and Name را اضافه می کنم. و نام فایل ایجاد شده را با خواندن از مقدار فیلد نام در لیست جاری ، set  می کنم.
  4. پس از اضافه کردن فیلد Content Type ID و مقداردهی آن با انتخاب کانتنت تایپ Document ، تعیین می کنم که فایلی که قرار است در لایبرری هدف ایجاد شود فایلی از نوع Document است.
  5. سپس با اضافه کردن اکشن assign a task  می خواهم در قسمت Description  تسک ، لینک فایل ایجاد شده را برای کاربر مورد نظر ارسال نمایم. بدین منظور در قسمت description ،گزینه ی Add or change lookup را انتخاب می کنم. در فیلد Data source ، لایبری “شرح وظایف” و در قسمت Field from source  ، فیلد Encoded Absolute URL را انتخاب می کنم. در بخش Find the list item  ، در قسمت Field ، فیلد GUID را انتخاب کرده و در قسمت Value  روی کلید fx کلیک می کنم. در بخش Data source ، فیلد workflow variables and parameters را انتخاب کرده و از فیلد from source  متغیر مربوط به آیتم ایجاد شده در لیست “شرح وظایف” را اضافه می کنم.
  6. برای این که بتوان آدرس آیتم مورد نظر را در قسمت توضیحات تسک ، هایپرلینک کرد ، Lookup  ایجاد شده را در تگ <a href=””></a>  می نویسیم.
    2

 
3