این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

شبکه مایکروسافت

۲۵ تیر ۱۳۹۵ حمید شهبازی
بدون دیدگاه

ابتدا باید Service مربوط به Remote Desktop را فعال کرد. مسیر زیر طی شود: Control Panel -> Administartive tools -> Services -> Remote Desktop Services سرویس Remote Desktop را در حالت Manual به صورت دستی Start می کنیم. در ادامه regedit را در Run اجرا می کنیم و پنجره Registry Editor باز می شود مراحل را […]

ادامه