این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

اسناد تست نرم‌افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

IEEE829-2008 که از آن به عنوان ۸۲۹ استاندارد برای مدارک تست سیستم و نرم افزار یاد می شود،استاندارد موسسه مهندسان برق و الکترونیک است که روش تنظیمات مدارک (برای استفاده در هشت مرحله از تست نرم افزار و تست سیستم تعریف شده است) را معین می کند که هر مرحله به طور بالقوه گونه متفاوتی از […]

ادامه
برچسب ها :