این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تضمین کیفیت نرم‌افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

تضمین کیفیت نرم افزار روش های دیده بانی فرآیند ها و متدهای مهندسی نرم افزار  است که در راستای ضمانت کیفیت کار می روند.متدهای تضمین کیفیت بسیار زیاد و متنوع هستند و معمولا از یک یا چند استاندارد مانندISO9001و یا مدلی مانندCMMI پیروی می کنند. تضمین کیفیت نرم افزار شامل تمام فرآیند های توسعه نرم […]

ادامه
برچسب ها :