این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

طراحی نرم‌افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

یک تعریف از طراحی نرم افزار، توصیف نوشتاری از محصول نرم افزاری است. به دلیل اینکه طراح نرم افزار بتواند راهنمای جامعی را در اختیار  گروه توسعه نرم افزار (در زمینه معماری نرم افزار) قرار دهد، این تعریف ارائه شده است. طراحی نرم افزار معمولا به وسیله دیاگرام معماری همراه با نمادهایی برای توضیح بخش […]

ادامه
برچسب ها :