این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

ممیزی و معتبرسازی نرم‌افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ سارا کشور دوست
بدون دیدگاه

در مدیریت پروژه های نرم افزار، تست نرم افزار وممیزی و معتبر سازی نرم افزار به فرآیندی گفته می شود که در آن یک سیستم نرم افزاری با مشخصات و ویژگی هایش مورد بررسی قرار می گیردکه ، آیا به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است یا خیر. همچنین ممکن است که به عنوان کنترل […]

ادامه
برچسب ها :