این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

نوربالا

نوربالا هر روز با سرعتی باور نکردنی در فضای مجازی به جستجو می پردازد و آگهی های متنوعی در زمینه ی خرید و فروش خودرو در اختیارتان قرار می دهد.نوربالا با توجه به تفاوت فضای اینترنت با سایر رسانه ها و تأکید این فضا بر تعامل مخاطب و رسانه سعی دارد تا با آگاهی از معیارهای انتخاب تک تک مخاطبانش، آگهی خودروها را به صورت طبقه بندی شده به مخاطبش نمایش دهد.نوربالا با طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات فنی تمام خودروها و امکانپذیر کردن مقایسه آنها به کاربر کمک می کند تا به انتخاب درست دست یابد.

تکنولوژی های به کار رفته در سایت نوربالا :

 n IIS8  Web server
 mandrill Mandrill Email Services
 SPF SPF
 iweb Iweb Hosting Providers
 asp.net mvc Asp.net MVC Frameworks
Asp.net 4
 double click.net DoubleClick.net Advertising
 facebook Facebook Domain Insights Analytics and Tracking
 Google-Analytics Google Universal Analytics
 jquery jQuery JavaScript Libraries
  jQuery Custom Content Scroller
  jQuery Validate
MatchMedia
Respond
Mobile Non Scaleable Content Mobile
  Viewport Meta
 view Apple Mobile Web Clips Icon
Font Awesome Widgets
 OSS CDN OSS CDN Content Delivery Network
  HTML 5 DocType Document Information
  X-UA-Compatible
  Google Plus One Publisher
  Meta Description
 meta-keywords Meta Keywords
  Twitter Bootstrap
 css3 Cascading Style Sheets
  Conditional Comments
  HTML 5 Specifics Tags
 Javascript1 Javascript
  UTF-8 Encoding
  Max Width CSS Media Queries
  Orientation
  Min Width