این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

دپارتمان راهکارهای سازمانی

سازمان­ها امروزه به مثابه یک موجود زنده، بسیار پیچیده و دائماً در حال تغییر هستند. درک این پیچیدگی ها و ابعاد مختلف آن برای بقا و رقابت در محیط پویا، بسیار ضروری است.

بزرگترین مشکلاتی که سازمان­ها با آن مواجه هستند، عدم آگاهی از وجود دانش درون سازمانی و نیز ضعف در مدیریت این دانش بوده است. سازماندهی و مدیریت دانش سازمانی از طریق ایجاد تعاملات مناسب بین اعضاء سازمان و نیز بهره گیری از ساز و کارها و ابزارهای مناسب و مرتبط نظیر پایگاه های دانش، از الزامات فعالیت برای هر سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات است.

هدف ما در ایرساپرداز، تکیه بر دانش فنی و تجربه­ ی عملی در حوزه های سیستم های اطلاعات مدیریت و تجارت الکترونیکی و ارائه خدمات مشاوره و راه اندازی سیستم های مورد نیاز در سازمان های واجد شرایط می باشد. یقیناً تصمیم گیری در خصوص سیستم های مستقر در سازمان به عنوان یکی از استراتژیک ترین تصمیماتی است که مدیریت راهبردی اتخاذ می کند. لذا تمامی تلاش ما، انجام بهترین تحلیل و ارائه مناسب ترین راهکار برای سازمان شما خواهد بود.