این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

Mapping

۵ تیر ۱۳۹۵ امین مژگانی
بدون دیدگاه

یکی از قابلیت های بسیار کاربردی Project Server امکان اتصال آن به TFS است. در این مدل، همگام سازی User Storyها، Taskها و … بین TFS و Project Server به صورت خودکار انجام می گیرد. یکی از مشکلاتی که ممکن است در اتصال این دو سرویس به هم به وجود بیاید، مربوط به زمانی است […]

ادامه