این سایت برای ie9 طراحی نشده است

لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

تخفیف برتر

توسعه اینترنت روش‌های خرید ما را به کلی تغییر داده است. منافع موجود در خرید با تخفیف، هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند .تخفیف برتر یک سایت تخفیف و خرید گروهی است که فعالیت خود را در حوزه تجارت الکترونیک و ارائه خدمات با کیفیت بالا و برندهای مطرح موجود در ایران به صورت چند منظوره آغاز کرده است.این شرکت در صدد است تا با استفاده از روش منحصر به فرد و چند منظوره ی خود خریدی آسان همراه با تخفیفی مناسب و کیفیت بالا برای مشتریان خود به ارمغان آورد.

تکنولوژی های به کار رفته در سایت تخفیف برتر :

 n IIS7  Web server
  IIS8
 mandrill Mandrill Email Services
 SPF SPF
  Online.net Hosting Providers
 asp.net mvc Asp.net Frameworks
 facebook Facebook Domain Insights Analytics and Tracking
 Google-Analytics Google Universal Analytics
 jquery jQuery JavaScript Libraries
  jQuery Masonry
  jQuery Cookie
  jQuery Validate
  Viewport Meta Mobile
Zopim Widgets
 Font Awesome Font Awesome
  Microdata for Google shopping
 OSS CDN OSS CDN Content Delivery Network
 meta-keywords Meta Keywords Document Information
  Meta Description
  Google Plus One Publisher
  Conditional Comments
 Twitter-Bootstrap Twitter Bootstrap
  X-UA-Compatible
 css3 Cascadind Style Sheeets
 Javascript1 Javascript
 

 

XHTML Transitional
  HTML 5 Specific Tags
  WAI-ARIA
  IFrame
  UTF-8 Encoding
  Parallels Plesk Panel Server Information
  Device Width CSS Media Queries
  Orientation
  Device Pixel Ratio
  Min Width
  Max Width